Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Under torsdagen genomförde länsstyrelsen samverkanskonferenser med ett stort antal organisationer, företag och myndigheter på Gotland. Samverkanskonferenserna ligger till grund för den gemensamma lägesbild som i dag skickas till regeringen.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

På grund av situationen med coronaviruset kallar länsstyrelsen till regelbundna samverkanskonferenser som riktar sig till en bredare grupp aktörer där deltagarna får ge sin bild av situationen, och berätta om vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt.

Lägesbilden

Under fredagen rapporterades bland annat följande:

  • 22 bekräftade fall av Covid-19 i Gotlands län. Tre vårdas på sjukhus, av dem två på IVA

  • En viss minskning av antalet varsel noteras under vecka 17 (144 personer) jämfört med vecka 16 (169 personer)

  • Fler inom riskgruppen 70 + behöver hörsamma riktlinjerna gällande social distansiering

  • Personalläget inom hemtjänst och särskilda boenden är ansträngt

  • Destination Gotland ser en minskning med 70 procent i bokningarna till valborg, jämfört med i fjol

 Lägesbild för Gotlands län, 24 april 2020 Powerpoint, 145.8 kB.

Vill man veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

På Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida för information om coronaviruset Öppnas i nytt fönster. finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Kontakt