Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så jobbar länsstyrelsen med besök på gårdar i coronatid

kontrollant

Nu kommer den tid på året när landsbygdsenhetens personal behöver göra många besök på lantbruk. Länsstyrelsen följer noga utvecklingen kring coronapandemin och anpassar arbetet för att minska oro och risk för smittspridning.

– Nu när fältsäsongen drar igång anpassar vi vår verksamhet utifrån rådande situation och brukarnas perspektiv så långt som möjligt, säger Kjell Norman, chef för landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Gotlands län. Vi utgår från rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och vägledning från Jordbruksverket.

Landsbygdsenhetens verksamhet är inne i en fas med mycket besök på gårdarna med anledning av kontroller och andra ärenden. Det kan handla om såväl kontroll av EU:s jordbrukarstöd som kontroller av djurskydd.

Landsbygdsenhetens verksamhet innehåller också arbete med att upprätta underlag för skötsel av betesmarker och slåtterängar samt rådgivning och kursverksamhet inom olika områden, bland annat Greppa Näringen.

En del uppdrag måste utföras oavsett rådande förhållanden, till exempel olika kontroller. Andra uppdrag bygger på efterfrågan från lantbrukare. Tills vidare innebär det en del anpassningar:

• Inom djurskydd och primärproduktion genomförs aviserade kontroller
• Anmälningar som rör djurskydd utförs efter normal rutin, det vill säga utan föregående avisering
• Inom jordbrukarstöden genomförs aviserade kontroller
• Åtagandeplaner upprättas efter överenskommelse
• Rådgivning genomförs efter överenskommelse, på initiativ av lantbrukaren
• Kursverksamheten inriktas på aktiviteter som bygger på att man är i grupp utomhus och kan styra upplägget för att klara Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och gruppstorlek
• Så långt som möjligt görs relevanta delar av kontrollerna samt återkopplingar till lantbrukaren digitalt eller på telefon
• I samband med avisering eller överenskommelse om besök ska du upplysa den som hör av sig om det finns sjukdomssymtom förknippat med corona på gården. Du ska också i dialog med tjänstepersonen tala om ifall du känner oro för ett besök med tanke på smittorisk
• Aviserade kontroller genomförs i dagsläget inte hos personer som är i riskgrupp 70 år eller äldre. Tillhör du annan riskgrupp måste du upplysa oss om detta.

– Situationen kring coronapandemin innebär utmaningar och vi måste hjälpas åt för att hitta arbetssätt som fungerar under den här tiden. Det är förutsättningen för att klara djurskyddet och utbetalningarna till lantbrukarna, säger Kjell Norman, chef för landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Gotlands län. 

Kontakt