Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bra dialog om Gotlands elförsörjning

Skypesamtal med Anders Ygeman pågår

I december förra året skickade regionen, länsstyrelsen och Gotlands regemente en gemensam inbjudan till statsrådet Anders Ygeman, med önskan om ett möte angående en tredje elkabel till Gotland. Tanken var att ministern idag skulle ha kommit till Gotland, men med anledning av coronapandemin inleddes samtalet istället via Skype.

– Det blev ett bra möte där vi på länsstyrelsen tillsammans med Region Gotland och Gotlands regemente fick möjlighet att utveckla varför vi anser att en ny elkabel är så viktig för Gotlands möjligheter att utveckla ett hållbart energisystem, upprätthålla en stabil och robust elförsörjning och gå före i energiomställningen, säger landshövding Anders Flanking.

I mötet deltog, förutom landshövdingen och Anders Ygeman, även länsrådet Peter Molin, regiondirektör Peter Lindvall, Eva Nypelius, Jesper Skalberg Karlsson och Meit Fohlin från regionstyrelsen, Anna Vejde från Region Gotland och Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente P 18.

– Ministern är väl medveten om de problem som finns, och ser fram emot att komma till Gotland när reserekommendationerna har ändrats för att fortsätta samtalet, säger Anders Flanking.

Kontakt