Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad bild av läget för Gotlands län

Under torsdagen genomförde länsstyrelsen två samverkanskonferenser med ett stort antal organisationer, företag och myndigheter på Gotland. Samverkanskonferenserna ligger till grund för den gemensamma lägesbild som i dag skickas till regeringen.

 

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

På grund av situationen med coronaviruset kallar länsstyrelsen till regelbundna samverkanskonferenser som riktar sig till en bredare grupp aktörer där deltagarna får ge sin bild av situationen, och berätta om vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt.

Lägesbilden

Under fredagen rapporterades bland annat följande:

  • Tolv konstaterade fall av Covid-19 och det råder samhällsspridning på Gotland. Antalet smittade i länet väntas öka under de kommande veckorna.
  • Det är nu kritiskt att säkerställa flygtransporterna till och från fastlandet
  • Antalet varsel ökar på Gotland. Torsdagen den 2 april hade 42 personer varslats om uppsägning.
  • Livsmedelsverket har prioriterat personalförsörjningen till Gotlands Slagteri
  • Länsstyrelsen utgår i sin planering från att samhällspåverkan kommer att fortgå under 3–6 månader
  • Omfattande kontinuitetplanering av samhällsviktiga funktioner pågår i länet.
  • Stora delar av näringslivet och kultursektorn påverkas av pandemin. Inom besöksnäringen oroas man efter beskedet om att årets upplaga av Almedalsveckan ställs in, men också det minskade resandet med anledning av rekommendationerna att avstå onödigt resande.

Lägesbild för Gotlands län, 3 april 2020 Pdf, 135.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill man veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

På Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.


Kontakt