Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra sydsvenska län kraftsamlar för att rädda fisket i södra Östersjön

Fiskenät

Kraftfulla åtgärder behöver göras för att rädda kustfisket i södra Östersjön. Det menar länsstyrelserna i Gotlands, Skåne, Blekinge och Kalmar län, som gemensamt bjuder in till dialog med Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

På Gotland har antalet fiskare och fiskelicenser minskat stadigt sen 80-talet och är nu nere på rekordlåga nivåer. Det torskfiskestopp som införts på EU-nivå har drabbat främst de yngre gotländska yrkesfiskarna, de mellan 30 och 40 år. I samtliga län kring södra Östersjön är trenden tydlig, med kraftigt vikande intäkter och nära nog inget tillskott av yngre fiskare.

– I denna besvärliga situation finns det trots allt en del möjligheter men ett omfattande regelverk och svårigheter att få tillgång till resursen hindrar investeringsvilja och nyetablering av yngre fiskare, säger Andreas Pettersson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Kalmar och Gotlands län väljer nu att bjuda in Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten till en dialog, med syfte att skapa ett gemensamt fokus för hur de gemensamma resurserna kan nyttjas bäst för att vända utvecklingen i Östersjön. De fyra sydsvenska länen har tillsammans tagit fram förslag på insatser som kan utföras gemensamt av myndigheterna och som alla syftar till att vända trenden för Östersjöns miljö i allmänhet och det småskaliga fisket i synnerhet. Programmet omfattar insatser som alternativa fiskemöjligheter, utökad forskning, omfördelning av medel, alternativa inkomstmöjligheter, förändrat regelverk med mera.

– Vi har ett gemensamt ansvar, inte bara gentemot dagens fiskare utan också mot framtida generationer av kustfiskare, säger Andreas Pettersson.

Kontakt