Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar begränsas till 50 personer

Regeringen beslutade den 27 mars att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet trädde ikraft den 29 mars 2020 och gäller tillsvidare. Regeringen har även gett länsstyrelserna ett bemyndigande att göra ytterligare begräsningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Sedan tidigare har regeringen beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 besökare, men nu har gränsen sänkts till 50 deltagare efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten. Dessutom har länsstyrelserna lov att göra ytterligare regionala inskränkningar.

Länsstyrelsen i Gotlands län kommer att fatta ett
sådant beslut om Region Gotlands smittskyddsläkare gör en sådan begäran. Det
innebär alltså att länsstyrelsen inte avser att fatta beslut om ytterligare
inskränkningar utöver regeringens beslut annat än på begäran från
smittskyddsläkaren.

Länsstyrelsen fattar beslut om att förbjuda allmänna
sammankomster eller offentliga tillställningar genom att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen. Ett sådant kungörs genom
myndighetsmeddelande, vilket innebär att information läses upp i Sveriges
Radio. Vi informerar också via vår webbplats och i sociala medier.

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning om ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

Kontakt