Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skriver till regeringen för att säkra flygtransporterna

För att säkerställa samhällskritiska transporter till och från Gotland, utifrån det aktuella läget, har regionen och länsstyrelsen i dag lämnat in en framställan till regeringen.

Eftersom den reguljära flygtrafiken kraftigt minskat sin turtäthet till och från ön, är oron att transporterna helt ska upphöra. Det skulle få konsekvenser på bland annat transporterna av laboratorieprover från lasarettet i Visby till Karolinska. Det gäller också de så kallade corona-proverna.

Även persontransporter med flyg till Gotland är mycket viktigt för att upprätthålla service och underhåll av samhällskritisk infrastruktur. Därför vill nu regionen och länsstyrelsen att regeringen säkerställer dessa samhällskritiska transporter.

Angående kritisk infrastruktur/flygtransporter


Region Gotland är sjukvårdshuvudman för Gotlands län. Gotland är Sveriges största ö och därmed avskuret från fastlandet när det gäller fasta förbindelser med vägtrafik. Öns möjlighet till inrikes transporter är avhängigt av fungerande flyg och färjetrafik.

För sjukvården på Gotland är regelbundna flygtransporter till och från ön avgörande för att kunna skicka prover snabbt till laboratorier i Stockholm Karolinska universitetssjukhus samt för blodtransporter till Gotland.
Detta gäller även de så kallade coronaproverna där provsvarstiden är avgörande för att minimera belastningen på sjukvården bl a intensivvården. Sker transporter för glest riskerar patienter att få längre vårdtid än nödvändigt i väntan på negativt provsvar. Dessa transporter är samhällskritiska för den gotländska sjukvården.

Persontransporter med flyg till Gotland för service- och underhåll av samhällskritisk infrastruktur.


De flygbolag som under normala förhållanden bedriver reguljär och daglig trafik till och från Gotland har i dagsläget reducerat sina turer till en tur per dag till Bromma respektive Arlanda.

Utifrån den minskande graden av persontransporter så är vår oro stor att de kommersiella aktörerna inom kort helt upphör med flygtransporter till Gotland. Två turer per dag är, enligt vår bedömning, att betrakta som en minimi nivå för det gotländska samhället och för sjukvården i synnerhet utifrån nuvarande förutsättningar.

Med anledning av ovanstående hemställer Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län till regeringen att säkra den grundläggande kritiska infrastrukturen i form av flygtransporterna till och från Gotland.

Anders Flanking, landshövding
Peter Molin, länsråd

Jesper Skalberg Karlsson, regionstyrelsens vice ordförande
Peter Lindvall, regiondirektör

Kontakt