Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Coronasmittan: Gotland ger regeringen samlad bild av läget

Under torsdagen genomförde länsstyrelsen två samverkanskonferenser varav en med sammanlagt ett 30-tal organisationer, företag och myndigheter på Gotland med anledning av spridningen av coronaviruset. Mötet var ett tillfälle för dialog och gav samtidigt underlag till en gemensam lägesbild, som i dag skickas till regeringen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis Region Gotland och näringslivet samt nationella myndigheter.

På grund av situationen med coronaviruset kommer länsstyrelsen att kalla till regelbundna samverkanskonferenser som riktar sig till en bredare grupp aktörer. På torsdagens konferens deltog ett 30-tal representanter från myndigheter, civilsamhälle, näringsliv och fackföreningar. Deltagarna fick ge sin bild av situationen, och berätta om vilka utmaningar de ser på kort och lång sikt.

Detta sammanställdes sedan av länsstyrelsen i en gemensam lägesbild som under fredagen skickades till MSB, som ansvarar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.


Lägesbilden

Under fredagen rapporterades bland annat:

• Behov av att säkerställa dagliga samhällsviktiga transporter till och från Gotland
• Kontinuerlig dialog mellan smittskyddsläkaren och Destination Gotland gällande riskbedömningar
• Destination Gotland bedömer att antalet resenärer till Gotland i påsk halveras jämfört med i fjol
• Enligt handlare förekommer en viss hamstring av livsmedel
• Risk för ansträngd situation om personer med behov av hemtjänst och hemsjukvård reser till Gotland
• I sociala medier förekommer en viss polarisering mellan människor
• Polisen rapporterar en ökning av psykisk ohälsa och brott i nära relationer
• Negativ påverkan på näringslivet
• Region Gotland öppnar nästa vecka en företagsjour

Den gemensamma lägesbilden Pdf, 83.7 kB.


Vill man veta hur situationen är i Sverige och övriga världen finns information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns aktuell information från flera myndigheter om coronasvirusets konsekvenser.

På Länsstyrelsen i Gotlands läns webbsida för information om coronaviruset finns bland annat information på andra språk och telefonnummer till stödlinjer för exempelvis personer som mår psykiskt dåligt eller är utsatta för hot och våld.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

• Tvätta händerna med tvål och vatten
• Undvik att röra ögon, näsa och mun
• Kom ihåg att hosta och nysa i armvecket
• Stanna hemma om du är sjuk och ytterligare två dagar efter att du blivit frisk
• Tänk över dina planerade resor, särskilt i samband med påsken

Kontaktperson:
Kicki Scheller, försvarsdirektör,
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 92 88
E-post: kicki.scheller@lansstyrelsen.se

Kontakt