Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anders Flanking: Låt oss hålla ihop!

Anders Flanking, landshövding i Gotlands län

Coronaviruset upptar det mesta av det vi hör och läser. Vi är alla upptagna på olika sätt av frågorna, allvaret och osäkerheten.

Hur skall det gå för min 90-åriga mamma, klarar vi av att ta hand om de som blir sjuka, hur skall det gå för mitt företag eller hur går det med mitt jobb? Ja frågorna finns där hela tiden. Nu handlar mycket om att minimera riskerna, eliminera smittspridning, skapa uthållighet och underlätta för företagen inte minst de små – som vi har gott om på Gotland. Därmed kan vi också värna arbetstillfällen.

Som landshövding ansvarar jag för länsstyrelsen, som är beredskapsmyndighet i länet. Hur arbetar vi nu under krisen?

  • Vi tar ett samordningsansvar när det gäller att samla lägesbilden för Gotlands län, samverka med Region Gotland och statliga myndigheter. Vi samverkar också med andra länsstyrelser och deltar i den nationella samverkan.
  • Vi arbetar i en stabsorganisation anpassad för krissituationer
  • Vi säkerställer att vår egen organisation kan fungera även om vi får en hög sjukfrånvaro
  • Vi liksom region Gotland har presenterat åtgärder för att underlätta för framförallt de små företagen och arbetsplatserna. Vi måste alla försöka bidra till att skapa förutsättningar för ekonomisk återhämtning efter pandemin.

Vi har ett gott samarbete med Region Gotland som ansvarar för sjukvård och därmed smittskydd. Jag har förtroende för deras förmåga och vilja att klara situationen.
Låt oss lyssna och följa regionens och Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. De står för den medicinska sakkunskapen. Läs det du läser på sociala medier och även i andra sammanhang med ett stort mått av källkritik. Ryktesspridning och försök att sänka vår psykiska uthållighet förekommer i alla möjliga former. Fundera innan du delar inlägg som du inte är säker på är sanna och som istället kan ha som syfte att skada vårt land.

Vi sitter alla i samma båt. Därför är det inte tid för prestige, felsökeri och splittring. Istället krävs samarbete på alla nivåer, ödmjukhet inför situationen, sammanhållning och mycket empati. Varje dag hör jag om människor som gör hjälteinsatser i vardagen. Det kan vara att ringa upp ensamma, handla åt någon som inte kan, stötta utsatta företagare och mycket mer. De är våra förebilder och kanske kan den här tiden trots sina svåra påfrestningar bli en tid som blir en tid för medkänsla, omtanke och sammanhållning.

Anders Flanking, landshövding för Gotlands län

Kontakt