Publiceringsdatum: 24 mars 2020

Senast uppdaterad: måndag 16 november, 16.38

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Adelsgatan i Visby

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Folkhälsomyndighetens råd till verksamheter

Alla behöver hjälpa till att minska smittspridningen, privatpersoner såväl som verksamheter. Detta är Folkhälsomyndighetens råd till verksamheter:

 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor.
 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Fördjupad information till restauranger och krogarlänk till annan webbplats

Fördjupad information till idrottsföreningar och träningsanläggningarlänk till annan webbplats

Fördjupad information till arrangörer av evenemanglänk till annan webbplats

Länsstyrelsens roll och arbete

Länsstyrelsen är beredskapsmyndighet på Gotland och ansvarar bland annat för att ta fram samlade lägesbilder för länet och att leda samverkan med Region Gotland, näringslivet och andra statliga myndigheter och aktörer.

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag på Gotland. För att underlätta för företagen har landshövdingen beslutat att vidta följande tillfälliga åtgärder:

 • Pröva möjligheten för företag att avvakta med avgifter för tillstånd och tillsyn. Om du önskar avvakta med en avgift som ska betalas in till länsstyrelsen, kontakta din handläggare eller ring länsstyrelsens växel, telefon 010-223 90 00. Du kan också skicka e-post till gotland@lansstyrelsen.se.

 • Skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga samt ta hänsyn till smittspridning och riskgrupper. Kontakta din handläggare på länsstyrelsen om du har ett tillsynsbesök inbokat som du önskar skjuta på.

 • Ha en dialog med företag om hantering av pågående tillstånds- och tillsynsärenden, om till exempel arbetet med en ansökan ska pausas. Kontakta din handläggare om det är aktuellt för din del.

 • Informera företag om möjligheten att söka anstånd om förlängd tid att lämna in miljörapporter med fyra veckor. Om du önskar söka anstånd, kontakta din ordinarie handläggare eller skicka e-post till miljoskydd.gotland@lansstyrelsen.se.

 • Snabbare betalning från länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar. För dialog om betalning från länsstyrelsen, kontakta den på länsstyrelsen som gjort beställningen eller skicka e-post till ekonomi.gotland@lansstyrelsen.se.

 • Säkerställa tydlig och tillgänglig information till företag.

 • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Länsstyrelsen deltar också i den gemensamma kampanjen #gotlandbehoverdig med en uppmaning till alla som har möjlighet att stötta lokala företag, restauranger och handlare i länet. Bakom kampanjen står Tillväxt Gotland, Gotlands Förenade Besöksnäring, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Lantbrukarnas Riksförbund, Visby Centrum, Gotlands Krögarförening, Region Gotland och länsstyrelsen.

Bild från kampanjen Gotland behöver dig

Länkbibliotek

Sök i första hand information på nätet. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det.

Folkhälsomyndigheten
Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar, råd för hemvändande resenärer och information på fler språk.

Folkhälsomyndighetens information om coronalänk till annan webbplats

Region Gotland
Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gotland ansvarig för smittskyddsfrågor. De uppdaterar löpande sin information om läget på Gotland.

Region Gotlands samlade information om coronalänk till annan webbplats

Vårdguiden 1177.se
Här får du information om symtom, egenvårdsråd och hänvisning till sjukvård.

1177.selänk till annan webbplats

Krisinformation.se
Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns bland annat råd kring hur du talar med barn om coronaviruset, samt information på flera språk.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

11313
Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Region Gotland
Alliansstyret och oppositionen i Region Gotland har presenterat ett krispaket för att stötta näringsliv och civilsamhälle i de ekonomiska svårigheter som uppkommer i samband med coronavirusets verkningar.

Region Gotlands information till företagarelänk till annan webbplats

Företagsjour
Från och med måndag den 30 mars har Region Gotland en företagsjour på plats i Donnerska huset i Visby. Denna utgörs inledningsvis av en bemannad telefon och en e-post dit du som företagare kan vända dig, bland annat för att få vägledning i vilka åtgärder du kan ta del av och vart du kan vända dig för att hitta rätt i kontakten med myndigheter. Företagsjouren kommer även att utökas med besökstider.

Telefontider: måndag - fredag, klockan 08.30-16.30
Telefon: 0498-26 95 83
E-post: foretag@gotland.se

Länsstyrelsen i Gotlands län
För länsstyrelsens åtgärder, se under rubriken "Länsstyrelsens roll och arbete" ovan.

Omsättningsstöd till näringsidkare
Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Information om omsättningsstödet

Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar vad gäller möjligheten att ge rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand.

Information om stödet

Folkhälsomyndigheten
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomsterlänk till annan webbplats

Regeringen
Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

Regeringen.se länk till annan webbplats

Verksamt.se
Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Verksamt.selänk till annan webbplats

Tillväxtverket
Tillväxtverket har information om korttidsarbete, en åtgärd som syftar till att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Information om korttidsarbetelänk till annan webbplats

Skatteverket
Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Mer information om vad som gäller finns på Skatteverkets webbplats.

Information om anstånd med skattebetalninglänk till annan webbplats

Försäkringskassan
Regeringen har föreslagit att karensavdraget slopas tillfälligt, att kravet på läkarintyg under den första delen av en sjukskrivning slopas och att staten tar över alla sjuklönekostnader under april och maj.

Försäkringskassans information med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Almi
Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis information med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Sveriges riksbank
För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Mer information om Riksbankens beslutlänk till annan webbplats

Jordbruksverket
Jordbruksverket har samlat frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör Jordbruksverkets verksamhet.

Frågor och svar hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har samlat information om personalomställning med anledning av coronaviruset.

Arbetsförmedlingen.selänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverket
Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och du som arbetsgivare behöver undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i just din verksamhet.

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömninglänk till annan webbplats

Information till caféer och restauranger

Länsstyrelsen i Gotlands län har tillsammans med Region Gotland, Visby Centrum och Gotlands krögarförening tagit fram en kampanj för att påminna café- och restaurangbesökare att hålla avståndet i sommar.

Materialet har skickats ut med brev till omkring 300 caféer och restauranger på Gotland. Om din verksamhet inte har fått materialet kan du hämta det i länsstyrelsens reception på Visborgsallén 4 i Visby (vardagar kl. 09.00-11.00) eller hos Visby Centrum på Donners plats 1 i Visby.
Utbudet av återstående tryckt material är begränsat, men du kan själv skriva ut materialet här:

Affisch i A3-format - Tillsammans på avståndPDF
BordspratarePDF
Brev till caféer och restaurangerPDF

Information till köpcentrum

Vi erbjuder anslag till info- och reklamtavlor i köpcentrum med information på flera språk om att hålla avstånd för att minska smittspridningen av Coronaviruset.

På skyltarna visas en kort film med budskapet ”Att hålla avstånd är att visa omtanke” på åtta språk. Språken är: svenska, pashto, dari, arabiska, albanska, ryska, polska, somaliska.

Vill du använda filmerna på skyltar i din butik kan du ladda ner dem nedan. Budskapet finns även som affisch.


Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län