Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen vidtar tillfälliga åtgärder för att underlätta för företag

Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag på Gotland. Med en kraftig nedgång i efterfrågan på varor och tjänster kan företagen får problem med likviditet och möjligheten att fortsatt bedriva sin verksamhet.

Landshövdingen har därför beslutat att länsstyrelsen omgående ska vidta följande tillfälliga åtgärder för att underlätta för företagen:

  1. Pröva möjligheten för företag att avvakta med avgifter för tillstånd och tillsyn
  2. Skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga samt ta hänsyn till smittspridning och riskgrupper
  3. Ha en dialog med företag om hantering av pågående tillstånds- och tillsynsärenden, om till exempel arbetet med en ansökan ska pausas
  4. Informera företag om möjligheten att söka anstånd om förlängd tid att lämna in miljörapporter med fyra veckor
  5. Snabbare betalning från länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar
  6. Säkerställa tydlig och tillgänglig information till företag
  7. Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag

De beslutade åtgärderna gäller tillsvidare. Dialog med näringslivet kan innebära ytterligare åtgärder från länsstyrelsen för att underlätta för företag.

Kontakt