Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Behov av samverkan på Gotland

I dag genomförde länsstyrelsen en samverkanskonferens med anledning av spridningen av coronaviruset, covid-19. Syftet med mötet var att ge aktörerna en gemensam bild av läget i länet och diskutera det fortsatta behovet av samverkan.

– Vi är många här i länet som på olika sätt påverkas av situationen. Inom vissa områden är situationen ansträngd. Vår samlade bedömning är att påverkansgraden i nuläget är måttlig, sade landshövding Anders Flanking.


Vid dagens möte deltog representanter från Region Gotland, transportsektorn, civilsamhället, näringslivsorganisationer och livsmedelssektorn. De närvarande aktörerna var enade om att det finns ett stort behov av att samverka i frågan.

– Syfte med samverkan är att öka vår samlade förmåga att hantera situationen, utbyta information och motverka ryktesspridning. Länsstyrelsen kommer därför att kalla till regelbundna samverkansmöten framöver, sade länsstyrelsens kris- och beredskapschef Kicki Scheller och fick medhåll av Region Gotlands smittskyddsläkare Maria Amér som också deltog vid mötet.

– Det är genom samverkan mellan alla aktörer på Gotland som vi kommer att hantera den här krisen på bästa sätt.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsens bedömning av läget i länet görs utifrån en nationellt standardiserad femgradig skala. Att påverkan bedöms som måttlig innebär att tillgängliga resurser inom vissa verksamheter är ansträngda. Länsstyrelsen har rapporterat in den samlade bedömningen av läget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis regionen, näringslivet och den nationella nivån. Länsstyrelsen har sedan förra veckan aktiverat delar av stabsfunktionen som ett stöd till myndighetens tjänsteman i beredskap.

Information till den som vill veta mer om coronaviruset

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster just nu. Om du har frågor om coronaviruset bör du i första hand själv söka information på Folkhälsomyndighetens webbplats, Vårdguiden 1177.se, och via Krisinformation.se som samlar länkar till alla ansvariga myndigheters information.

Behöver du prata med någon om coronaviruset – ring 113 13. Telefonnumret 1177 är i första hand till för den som behöver vård.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att förhindra smitta:
• Stanna hemma om du är sjuk
• Tvätta händerna med tvål och vatten
• Undvik att röra ögon, näsa och mun
• Kom ihåg att hosta och nysa i armvecket

Kontakt