Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unik art funnen på Gotland

Laven Candelariella subdeflexa

Laven Candelariella subdeflexa. Foto: Annika Forsslund

I Sverige finns drygt 2000 lavarter, organismer bildade av svampar och alger som lever tätt ihop. Den senaste i raden av artbestämda lavar som växer i landet heter Candelariella subdeflexa, och hittades i Visby i samband med en inventering av alléträd.

Arten återfanns på bland annat almar och lindar i Visby och har artbestämts av ekologen Raul Vicente. Det är första gången just den här arten har hittats i Sverige.

– Den verkar vara ovanlig överallt i Europa, så det skulle kunna bli en intressant ansvarsart för Gotland, säger Raul Vicente.

Lavar växer på träd och stenar och de tar ofta lång tid på sig att utvecklas. De finns överallt på jorden och i alla möjliga miljöer, från tropikerna till Antarktis. Många lavar blir föda åt kvalster, som i sin tur äts av olika insekter. Lavar fungerar alltså som en grogrund för biologisk mångfald och ett rikt insektsliv.

– Lavar kan se ut som ett slags korallrev på land och går man nära kan man uppleva alla deras färger och former. Bäst framträder de när det är gråväder och lite fuktigt i luften, säger Anna von Wirth, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen.

Se fler gotländska lavar:

Kontakt