Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen startar dialogmöten för Gotlands framtid

Dialog för Gotland - möte pågår

Landshövding Anders Flanking har tagit initiativet till Dialog för Gotland, en nystartad plattform för strategiska samtal om viktiga framtidsfrågor.

Länsstyrelsen kommer under året att bjuda in aktörer från det gotländska samhället för att diskutera angelägna samhällsfrågor.

– Genom Dialog för Gotland vill vi stimulera till ökad samverkan och bidra till att förmedla kunskap, inspiration och samsyn i ämnen som berör alla som besöker, bor och verkar på Gotland, säger landshövding Anders Flanking.

Det första mötet hölls idag och handlade om grov brottslighet. Vid dialogmötet medverkade representanter från länsstyrelsen, polisen, Gotlands tingsrätt, Åklagarmyndigheten, Skatteverket samt Region Gotland.

– Syftet med dagens möte var att skapa en lägesbild över förekomst av grov brottslighet på Gotland. Trygga platser är attraktiva att bo och leva på, och det är viktigt att vi lyfter frågan och samverkar för att minska brottsligheten på ön, säger Anders Flanking.

– Vi är inte helt förskonade från grov brottslighet här på ön, men vi har ett väldigt bra läge med bra samarbete mellan polis, region, län och åklagare. Att samlas och skapa samsyn i frågan var ett bra initiativ, säger Mikael Mellqvist, lagman vid Gotlands tingsrätt.

Temat för kommande dialogmöten är: förenkla för företag, klimat- och energiomställningen och områdesskydd.

Kontakt