Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljökonsulten: ”Släpper man taget rullar stenen omedelbart tillbaka”

Transportföretagarna Tommy Stenström, Anton Vildenger och Mats Regin tillsammans med föreläsaren Jenny Jakobsson.

Transportföretagarna Tommy Stenström, Anton Vildenger och Mats Regin tillsammans med föreläsaren Jenny Jakobsson.

Det blev en kväll fullspäckad med information och inspiration när Jenny Jakobsson från konsultföretaget Hållbarhetsteamet kom till Gotland för att prata hållbarhetsarbete med transportföretag.

På tisdagen samlades representanter från företagen som anslutit sig till projektet Hållbara transporter för att öka kunskaperna om miljöarbete inom företag. Samtalet handlade bland annat om vad som ska ingå i en hållbarhetspolicy, om de sju kärnområdena som bör utvärderas i en nulägesanalys och betydelsen av uppföljningar för att nå framgång.

– Att jobba med ständiga förbättringar är som att rulla en stor sten uppför en backe, det gäller att hela tiden trycka på för om man släpper taget så rullar den omedelbart tillbaka, säger Jenny Jakobsson från Hållbarhetsteamet, som var på plats för att leda företagen genom kvällen.

Deltagarna fick också höra om vikten av värdegrundsarbete, som kan minska friktioner och konflikter inom företaget och därmed öka effektiviteten med upp till 30 procent.

Träffen var en av flera projektträffar inom Hållbara transporter, ett EU-projekt som drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län. Projektets huvudsyfte är att minska klimatpåverkan från öns transportsektor.

– Vi anordnar träffar med olika tema för att medlemsföretagen ska få mer kunskap om hur de kan jobba med såväl miljöaspekter som jämställdhet och mångfald. Just den här träffen var tänkt som ett startskott för att företagen ska börja ta fram egna handlingsplaner för sitt fortsatta miljöarbete, något vi även tar in energikonsulter för att stötta dem med, säger Anna Sorby, projektledare på länsstyrelsen.

Hållbara Transporter finansieras främst genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder, men flera lokala aktörer medfinansierar också projektet genom arbetstid. Förutom att Region Gotland och Uppsala universitet lägger ett betydande antal timmar i projektet så bidrar även Sveriges åkeriföretag, Gotlands åkericentral och företagsnätverket Tillväxt Gotland med sin tid.

Peter Olofsson, Josefine Norrby, Stefan Löfqvist och Björn Widerström var några av de representanter från transportbranschen som deltog i utbildningen.

Peter Olofsson, Josefine Norrby, Stefan Löfqvist och Björn Widerström var några av de representanter från transportbranschen som deltog i utbildningen.

Kontakt