Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förhöjda antikroppsvärden av salmonella

22 procent av de gotländska mjölkgårdarna har förhöjda antikroppsvärden av salmonella. Det visar den undersökning som Statens veterinärmedicinska anstalt gjort på uppdrag av Jordbruksverket.

– Resultatet visar att 22 procent av besättningarna på Gotland har antikroppar mot salmonella. Det behöver inte innebära att djuren är smittade, utan endast att de träffat på bakterien, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Vid tidigare undersökningar som genomfördes 2013 låg Gotlands värden på cirka 5,5 procent, vilket då låg nära riksgenomsnittet.

– I nuläget går det inte att säga hur besättningarna kommit i kontakt med salmonellabakterien. Det vanliga är att bakterien sprids via vatten, foder, skadedjur eller vid inköp av djur. Vad som ligger bakom de förhöjda värdena på Gotland går i nuläget inte att svara på, säger Agneta.

Statens veterinärmedicinska anstalt kommer under mars-april att göra ytterligare en screening för att få mer information.

Länsveterinären svarar på frågor om de förhöjda värdena

I den senaste undersökningen har de gotländska mjölkgårdarna förhöjda värden av antikroppar mot salmonella, vad beror det på?

– För att kunna svara på den frågan krävs ytterligare undersökningar vilket kommer att genomföras under mars-april.

Varifrån kommer de förhöjda värdena?

– Vi kan ännu inte svara på den frågan, men det vanliga är att bakterien sprids via vatten, foder, skadedjur eller vid inköp av djur. Vad som ligger bakom de förhöjda värdena på Gotland går i nuläget inte att svara på.

Vet vi vilka gårdar som är berörda?

– Nej, den studie som Statens veterinärmedicinska anstalt genomfört är anonym.

Vad innebär det här för konsumenterna, är det farligt att dricka mjölk som man köper i affären?

– Nej, all mjölk som säljs i butik är pastöriserad, vilket innebär att eventuella bakterier dör. Följ Livsmedelsverkets generella rekommendationer, att bara dricka mjölk som är pastöriserad och genomsteka allt malet kött vid tillagning, eftersom det är effektiva sätt att avdöda eventuella skadliga bakterier.

Vad innebär det här resultatet för mjölkproducenterna på Gotland?

– I nuläget innebär resultatet inte något mer än att nya prover kommer att tas. Om behov finns kommer länsstyrelsen tillsammans med Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och näringen att arrangera informationsmöten.

Vad kan den enskilda lantbrukaren göra för att skydda gården från salmonella?
– Generella råd är att ha bra hygienrutiner och att vara försiktig med att köpa in djur från besättningar med okänd salmonellastatus genom att använda säker livdjurshandel där statusen är kontrollerad. Ett annat råd är att aldrig ha överbeläggning i ladugården.

Vem är ansvarig för att hantera frågan om de förhöjda värdena på Gotland?
– Jordbruksverket med stöd av länsstyrelsen.

Vilket ansvar har länsstyrelsen?
– Vi har en samordnande roll samt ett övergripande ansvar för smittskyddsfrågor för djuren i länet.

Vilka åtgärder vidtar länsstyrelsen?
– Vi kommunicerar med berörda och för en dialog med näringen och andra myndigheter. Länsstyrelsen har ett nära samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket och följer händelseutvecklingen. Vid behov kommer vi att bjuda in till informationsmöten.

Vilka åtgärder vidtas i övrigt?
– Ytterligare en undersökning kommer att genomföras under mars-april.

Vem kan lantbrukarna kontakta med eventuella frågor?
– Lantbrukarna kan kontakta sin ordinarie veterinär eller länsveterinär Agneta Karlsson Norström vid länsstyrelsen 010-223 92 30.

Var kan jag hitta mer information om salmonella?
SVA om salmonella Länk till annan webbplats.
Jordbruksverket om salmonella Länk till annan webbplats.
Livsmedelsverket om salmonella Länk till annan webbplats.

– Vid sjukvårdsrelaterade frågor, kontakta 1177 eller din vårdcentral.

Kontakt