Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

För dig som vill veta mer om totalförsvaret

Vad är totalförsvaret och varför behövs det? Vad menas med gråzon, civilt försvar och höjd beredskap? I den färska publikationen ”En introduktion till totalförsvar” ges översiktliga förklaringar till bakgrund och begrepp.

Arbetet med det svenska totalförsvaret pågick under en stor del av 1900-talet. Men i början av 2000-talet upphörde i väsentlig del planeringen för höjd beredskap och krig. Försvarsmakten omorganiserades och det civila försvaret monterades ned.

Efter att säkerhetsläget i Sveriges närområde försämrats beslutade riksdagen sommaren 2015 att planeringen för totalförsvaret ska återupptas. Utgångspunkten är samma som tidigare. Det militära och det civila försvaret är beroende av varandra, men förutsättningarna är annorlunda och hotbilden mer komplex. I ett samhälle där mycket är kopplat till internet kan en angripare störa ut viktiga samhällsfunktioner med några knapptryckningar.

I publikationen ges en bild av totalförsvaret och varför det måste byggas upp. Den förklarar några centrala begrepp och ger också en enklare översikt av totalförsvaret ur ett historiskt perspektiv.

Bakom ”En introduktion till totalförsvar” står Sveriges länsstyrelser. Den riktar sig främst till anställda inom kommuner och regioner, men eftersom den med fördel även kan läsas av andra som vill lära sig mer om totalförsvaret har vi gjort publikationen tillgänglig för nedladdning.

Här kan du ladda ner En introduktion till totalförsvar Länk till annan webbplats..


Kontakt