Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statsrådet Anders Ygeman gästar Gotland

Anders Ygeman. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kommer till Gotland i april och det är frågan om en stabil elförsörjning till ön som står på agendan.

I december förra året skickade regionen, länsstyrelsen och Gotlands regemente en gemensam inbjudan till statsrådet Anders Ygeman, med önskan om ett möte angående en tredje el-kabel till Gotland. Nu meddelar energiministern att han kommer till ön den 14-15 april och ser fram emot att mötas.


- Det är mycket välkommet att vi får en ny möjlighet att diskutera den viktiga frågan om en robust elförsörjning med energiministern. Vi behöver en ny elkabel för att klara omställningen till och utbyggnaden av förnyelsebar energi. Hans besök ger oss möjligheten att visa upp de aktiviteter och det engagemang i energiomställningen som finns här på ön, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.


I den gemensamma inbjudan framfördes bland annat följande: På Gotland finns behovet av att snarast kunna tillförsäkra såväl industri, transport som andra sektorer kraftigt ökad och säker tillgång till el från förnybara kraftslag. Vi ser dock anslutning till det nationella stamnätet för el som en förutsättning för att kunna klara av att öka investeringar i elproduktionen och samtidigt gå före i energiomställningen genom energipiloten.

- Jag välkomnar en dialog då frågorna om överföringskapacitet och lagringsmöjligheter är centrala för att skapa en robust energiförsörjning på Gotland. Kablarna är också en förutsättning för att Gotland ska kunna gå före i energiomställningen, säger landshövding Anders Flanking.

- Jag är glad att vi nu får tillfälle att föra ett resonemang om elförsörjningen på Gotland ur ett totalförsvarsperspektiv, säger överste Mattias Ardin, chef Gotlands regemente.

Kontakt