Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av fyra nya naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 6 februari 2020 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservaten Hejnum hällar, Hejnum Kallgate, Bojsvätar södra och Hajdhagskogen.

Naturreservaten berör fastigheterna Boge Pilgårds 1:5 och 1:18, Boge Västers 1:16 och 1:28, Bäl Stenstugu 1:16, Hejnum Bjärs 1:23 och 1:24, Hejnum Graute 1:12, Hejnum Kajsarve 3:2, Hejnum Lilla Kyrkebys 3:2 och 4:1, Hejnum Prästgården 1:1, Hejnum Stora Kyrkebys 1:27 och 2:1, Othem Långume 1:1, Othem Kviende 1:1, Lärbro Gisslause 1:16, 1:39 och 1:45 och Lärbro Stora Banne 1:16.

De fullständiga besluten med föreskrifter finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby.

Besluten kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha kommit in till gotland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast tre veckor efter att denna kungörelse är införd i ortstidning. Diarienummer 511-592-16 (Hejnum hällar), 511-724-16 (Hejnum Kallgate), 511-594-16 (Bojsvätar södra) och 511-819-17 (Hajdhagskogen) bör anges.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss