Publiceringsdatum: 10 februari 2020

Information om det nya coronaviruset

Kvinna som hostar i armvecket

Ett nytt coronavirus har smittat människor i framför allt Hubei-provinsen i Kina. Viruset kallas också för 2019-nCoV. Det ger symtom som feber, luftvägssymtom och hosta och påminner om influensa. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället är enligt Folkhälsomyndigheten för närvarande mycket låg.

Utbrottet av coronaviruset i Kina har inneburit en intensiv medierapportering även här i Sverige. Här kan du ta del av information från ansvariga myndigheter:

Nationellt är Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.

Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gotlandlänk till annan webbplats ansvarig för smittskyddsfrågor. Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.

EU:s smittskyddsmyndighetlänk till annan webbplats (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHOlänk till annan webbplats har information om utbrottet på engelska

Krisinformation.selänk till annan webbplats är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Information till dig som nyligen har rest från områden där det nya coronaviruset sprids.

Vad behöver du göra?
Du som har varit i ett område med pågående smittspridning under de senaste 14 dagarna:

  • Om du får luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring 1177 Vårdguiden (telefonnummer 1177) för sjukvårdsupplysning.

Allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning

  • Kom ihåg att hosta och nys i armvecket.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten.

Om coronavirus 2019-nCoV
Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus som fått namnet 2019-nCoV. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du har en ökad risk för smitta om du har varit i ett område med smittspridning eller varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

Har du frågor?

Aktuell information och svar på vanliga frågor på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt