Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om coronaviruset

Kvinna som hostar i armvecket

Här hittar du aktuell information om den pågående coronapandemin. Även om smittan har minskat är det viktigt att vi alla hjälps åt genom att vaccinera oss och visa hänsyn till våra medmänniskor.

Nationella allmänna råd

Folkhälsomyndigheten bevakar ständigt smittläget i Sverige och gör löpande bedömningar för att minska smittspridningen av covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccination

Vaccineringen mot covid-19 pågår för fullt på Gotland. All information om hur det går till och vart du ska vända dig för att boka tid för vaccinering finns på Region Gotlands webbplats.

Vaccination mot covid-19 på Region Gotlands webbplats Länk till annan webbplats.

Är du orolig eller rädd för att ta vaccin mot covid-19?

Intresset för vaccinerna mot covid-19 är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram information för att förklara och bemöta olika påståenden.

Information om coronavaccin på Läkemedelverkets webbplats Länk till annan webbplats.

På pratavaccin.se kan du få svar på vanliga myter om coronavaccinet Länk till annan webbplats.

Provtagning av covid-19

Om du har symptom för covid-19 är det viktigt att du testar dig.

Läs mer om provtagning för covid-19 på Region Gotlands webbplats Länk till annan webbplats.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendation vid symptom för covid-19 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens tillsynsuppdrag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Läs mer om länsstyrelsens tillsyn av den tillfälliga covid-19 lagen

Information till verksamheter

Från och med 29 september 2021 ställs inga särskilda krav på smittskyddsåtgärder för verksamhetsutövare. Däremot är det värdefullt om verksamheter tar vara på erfarenheterna från det smittförebyggande arbete som har gjorts under pandemin. Folkhälsomyndigheten har sammanställt en webbsida med förslag på åtgärder som olika verksamheter kan vidta för att minska smittspridningen av covid-19.

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Driver du en enskild firma vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin? Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda näringsidkare.

Läs mer om hur du ansöker om omsättningsstöd

Om coronavirus 2019-nCoV

Sedan december 2019 sprids ett nytt coronavirus som fått namnet 2019-nCoV. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du har en ökad risk för smitta om du har varit i ett område med smittspridning eller varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona virus Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about covid-19 Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Control Länk till annan webbplats. (EU:s smittskyddsmyndighet)

Kontakt