Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om coronaviruset

Kvinna som hostar i armvecket

Här har vi samlat viktig information om covid-19.

Aktuell information från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten bevakar ständigt smittläget i Sverige och gör löpande bedömningar för att minska smittspridningen av covid-19.

Aktuell information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Information om vad som gäller från den 1 april på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19

Vaccineringen mot covid-19 pågår för fullt på Gotland. All information om hur det går till och vart du ska vända dig för att boka tid för vaccinering finns på Region Gotlands webbplats.

Vaccination mot covid-19 - Region Gotlands webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad som gäller för påfyllnadsdos av coronavaccinet på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Är du orolig eller rädd för att ta vaccin mot covid-19?

Intresset för vaccinerna mot covid-19 är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram information för att förklara och bemöta olika påståenden.

Information om coronavaccin på Läkemedelverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om coronavirus 2019-nCoV

Sedan december 2019 sprids ett nytt coronavirus som fått namnet 2019-nCoV. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Du har en ökad risk för smitta om du har varit i ett område med smittspridning eller varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset.

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona virus Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

Questions and answers, (FAQ) about covid-19 Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

European Center for Disease Prevention and Control Länk till annan webbplats. (EU:s smittskyddsmyndighet)

Kontakt