Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets första ansökningsomgång för Klimatklivet

I dag öppnar årets första ansökningsomgång till investeringsstödet Klimatklivet. Nytt för i år är bland annat att åtgärder inom lantbruket är särskilt prioriterade.

Åtgärder på Gotland som minskar utsläpp av växthusgaser kan få stöd från Klimatklivet. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona prioriteras. Alla förutom privatpersoner kan söka stödet, till exempel företag, kommuner, organisationer och stiftelser.

Sedan Klimatklivet infördes 2015 har 29 gotländska aktörer fått stöd med drygt 63,8 miljoner kronor. Åtgärderna beräknas minska koldioxidutsläppen med ca 19 000 ton per år. Det placerar Gotland, i förhållande till antal invånare, på en andraplats i landet när det gäller antal beviljade åtgärder och en tredjeplats när det gäller åtgärdernas utsläppsminskningar.

– Vi på länsstyrelsen informerar om stödet och vägleder dem som vill ansöka. Det är en viktig del i vårt arbete med Gotlands energi- och klimatstrategi som antogs förra året, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Stödet har getts till många olika åtgärder under de senaste åren. Åtgärderna kan vara inom exempelvis lantbruk, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Energikonverteringar och tillvaratagande av restvärme är några exempel på åtgärder som beviljats stöd. Under 2020 prioriterar regeringen särskilt åtgärder inom lantbruket.

– Åtgärder som vi kan komma att se mer av i år är exempelvis konverteringar av spannmålstorkar, inköp av fossilfria arbetsmaskiner och biokolsproduktion, säger Agneta Green.

Stöd från Klimatklivet söks på Naturvårdsverkets hemsida och denna ansökningsomgång är öppen 10 februari -10 mars. Naturvårdsverket kan fatta beslut om åtgärder som pågår fram till mitten av 2023.

Mer information om stödet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tidigare år har många sökt för laddstationer för elbilar genom Klimatklivet. Nu finns andra stöd att söka för de laddstolpar som inte är publika, exempelvis laddning som används av boende i en bostadsrättsförening eller de som arbetar på en arbetsplats.

Kontakt