Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Plan för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Elbil som laddas.

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en plan för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med planen är att ge kunskap om nuläget och vägledning kring genomförandet av ett mer omfattande arbete med att ställa om transportsektorn.

– Transporterna är en viktig pusselbit för att lösa klimatkrisen. De står för en stor del av våra klimatpåverkande utsläpp nationellt och här på Gotland, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare vid länsstyrelsen.

Infrastrukturplanen fokuserar på behovet av fortsatt arbete med att utveckla infrastrukturen för laddbara fordon och förnybara drivmedel på Gotland. Tillgången till ladd- och tankställen är avgörande för möjligheterna att ställa om fordonsflottan från fossila drivmedel. Investeringar i nya fordon och möjligheter till upphandling av fossilfria transporter är beroende av att infrastruktur finns på plats.

Infrastrukturplanen är en del i arbetet med Gotlands energi- och klimatstrategi – Tillsammans mot 2030 .

– Ett brett samarbete behövs med olika aktörer för att minska klimatpåverkan från transporter i länet, säger Anders Malm, enhetschef för enheten för samhälle och kulturmiljö vid länsstyrelsen.

Kontakt