Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Överklagar Cementas utökade täktverksamhet

Länsstyrelsen överklagar mark- och miljödomstolens dom om Cementas utökade täktverksamhet.

Det var den 17 januari i år som Cementa fick tillstånd till fortsatt och utökad brytning av sten i området Filehajdar i Othem. Tillståndet gäller även bortledning av grund- och ytvatten.
Länsstyrelsen, som anser att domen är felaktig och bör upphävas, överklagar domen till Mark- och miljööverdomstolen.

De närmare skälen för länsstyrelsens uppfattning kommer att redovisas senare, då länsstyrelsen begärt anstånd med att utveckla grunderna för sitt överklagande till den 6 mars 2020.

Kontakt