Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra nya naturreservat på norra Gotland

Väddnätfjäril

Väddnätfjäril. Foto: Ingrid Thomasson

Länsstyrelsen har tagit beslut om att bilda fyra nya naturreservat; Hejnum hällar, Hejnum Kallgate, Bojsvätar södra och Hajdhagskogen. ”Reservaten kommer att få stor betydelse för att bevara den biologiska mångfalden. Här finns gott om livsmiljöer för en lång rad arter som är mycket ovanliga i Sverige idag”, säger naturvårdshandläggare Magnus Martinsson.

De tre förstnämnda reservaten ligger alla i närheten av Hejnum. De utgör ett första steg mot att skydda ett unikt häll- och våtmarksområde på Gotland.

– Tanken är att de ska utvidgas i framtiden så att hela området med värdefulla hällmarker och våtmarker får ett långsiktigt skydd, säger naturvårdshandläggare Ingrid Thomasson.

Stora områden ger möjlighet att bevara arter med höga ekologiska krav på sin tillvaro. Ett exempel är den sällsynta arten väddnätfjäril. Den behöver ett helt landskap med lämpliga livsmiljöer som den kan förflytta sig mellan för att kunna överleva på lång sikt.

Besökaren har goda möjligheter att upptäcka de tre naturreservaten vid Hejnum. På Hejnum hällar finns ett nätverk av körvägar, cykelleder och stigar. I Hejnum Kallgate går en sex kilometer lång vandringsled som utgår från en parkering i södra delen. Från vandringsleden når du även ett utsiktstorn.

– Uppe i tornet möts du av en fantastisk vy där skogar, hällar och våtmarker breder ut sig så långt ögat kan nå, säger Ingrid Thomasson.

Naturreservatet Hajdhagskogen ligger i Othem och Lärbro socknar. Här finns gammelskog, alvarmarker och våtmarker med höga naturvärden. Ute på alvarmarkerna står enbuskar som är flera hundra år gamla och på dessa gamla buskar växer bland annat den sällsynta laven ringlav. Myrarna i området är rika på mineraler och visar upp en mångfald av orkidéarter och andra örter.

– Det finns planer på två nya parkeringar för dem som vill besöka naturreservatet Hajdhagskogen, en i den sydvästra delen och en i den nordöstra delen av området. En vandringsstig ska vi också anlägga, säger Magnus Martinsson.

Kontakt