Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt skyddsjakt efter vitkindad gås

Vitkindade gäss

Länsstyrelsen i Gotlands län har beslutat att tillåta en begränsad skyddsjakt efter vitkindad gås även under våren 2020. Gåsstammen växer fortfarande och orsakar lokalt stora skador på jordbruksgrödor på Gotland.

Precis som under 2019 får som högst 500 vitkindade gäss fällas på Gotland under perioden 1 april till 31 maj. Skyddsjakten får bara bedrivas efter gäss som uppehåller sig vid åker med oskördad gröda och den ska bedrivas med största möjliga hänsyn till både gässen och övriga djur, framför allt häckande fågel.

Alla fällda fåglar måste rapporteras
Beslutet innebär att drabbade lantbrukare inte behöver ansöka om tillstånd för jakten, däremot ska alla fällda fåglar rapporteras in via länsstyrelsens hemsida inom en vecka.

– Med beslutet om skyddsjakt vill vi underlätta för drabbade lantbrukare att skydda sina grödor. Skyddsjakten ska ses som ett komplement till andra skrämselåtgärder, säger Mimmi Skog, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

De vitkindade gäss som rastar på Gotland hör till den nederländska/ryska populationen. Från 1950-talet till idag har populationen vuxit från omkring 20.000 till cirka 1,2 miljoner individer. Länsstyrelsen i Gotlands län betalade under 2018 ut omkring 775 000 kronor i ersättning för skador på grödor orsakade av vitkindade gäss.

Kontakt