Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svartsjuka är inte romantiskt

Mer än var tionde gotländsk flicka och kvinna mellan 16 och 24 år uppger i den nationella trygghetsundersökningen att de utsatts för misshandel under åren 2016-2017, vilket placerar Gotland en bra bit över rikssnittet. ”Vi behöver bli bättre på att uppmärksamma och skydda unga tjejer som utsätts för våld av en partner”, säger Caisa Skoggren, jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen i Gotlands län.

I den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet svarar 11,5 av de gotländska flickorna och kvinnorna mellan 16 och 24 år att de utsatts för misshandel. I riket är motsvarande siffra knappt sex procent. För att uppmärksamma våld i ungas relationer genomför länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och Ungarelationer.se nu den nationella kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”. Ett syfte med kampanjen är att väcka eftertanke hos ungdomar och få dem att fundera över hur deras relationer ser ut och erbjuda våldsutsatta det stöd de behöver för att förändra sin situation.

– Våld mot unga och tecken på till exempel svartsjuka och kontrollerande beteende måste tas på lika stort allvar som om det gällde en vuxen person, säger Caisa Skoggren.

Till webbplatsen ungarelationer.se kan unga mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till någon i en våldsam relation. Här kan man bland annat chatta anonymt med specialistutbildade volontärer, ställa frågor till en advokat och göra ett quiz för att ta reda på om man är i en schysst relation. Här finns också en kunskapsbank och en särskild del som vänder sig till föräldrar och andra vuxna.

– Vuxenvärldens reaktioner och stöd är avgörande för de unga. Det är viktigt att vuxna inte trivialiserar ungas relationer, säger Suzanne Barton som arbetar med föräldrastöd på länsstyrelsen.

Kampanjen pågår under februari och mars. Under perioden kommer information att spridas i hela landet, bland annat via sociala medier, ungdomsgårdar och ungdomsmottagningar. På Gotland arrangeras också ett frukostmöte i Visby den 9 mars med fokus på det våldsförebyggande arbetet på ön. Mer information om det kommer inom kort.

Kontakt