Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Konsten att leda i tider av förändring

I veckan träffades 15 representanter från lokala transportföretag inom projektet Hållbara transporter och talade om hur det är att leda, både sig själv och andra, i en tid av förändring.

Susanne Canu, som arbetat med ledarskap i närmare 30 år, ledde kvällens diskussioner och gav intressanta exempel från verkligheten. Hon förklarade att människans hjärna inte är anpassad för dagens snabba samhälle, och att vi behöver ge varandra tid att smälta nya idéer och anpassa oss till förändringar. Däremot kan vi med enkla medel träna våra hjärnor för att hantera förändringar bättre.

Deltagarna fick också höra att bra ledarskap till stor del handlar om att vara tydlig och trygg i sig själv. Utifrån det gjordes övningar som utmanade de flesta att gå lite utanför bekvämlighetszonen och stärka sig själva.

– Det var en väldigt intressant kväll som väckte många tankar. Det kommer vara till nytta för allt vi gör, inte bara när vi ska jobba med energifrågor, säger Emil Höglund, produktionschef och energiansvarig på Roma grus.

Hållbara transporter är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län och syftar till att minska energianvändningen och klimatpåverkan inom transportsektorn på ön. Finansieringen till projektet kommer främst från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gotlands anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder, men flera lokala aktörer medfinansierar också projektet genom arbetstid.

Förutom att Region Gotland och Uppsala universitet är engagerade projektet bidrar även Sveriges åkeriföretag, Gotlands åkericentral och företagsnätverket Tillväxt Gotland.

Kontakt