Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En övning i att stärka Sveriges motståndskraft

Arbetet med att bygga upp totalförsvaret pågår runt om i landet, inte minst på Gotland. Under året genomförs den nationella totalförsvarsövningen TFÖ 2020, som är den största i sitt slag i Sverige på 30 år.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Totalförsvarsövningen TFÖ 2020 är en del i att stärka Sveriges motståndskraft. Ramen är en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret aktiveras och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I den första delen av övningen har Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands regemente och Region Gotland övat tillsammans.

– Det handlar konkret om att höja vår egen organisations kunskap, förståelse och förmåga att verka i både skärpt beredskap och högsta beredskap, i såväl krigsfara som krig. Men vi övar också att tillsammans med andra organisationer gemensamt inrikta, samordna och prioritera tillgängliga resurser på Gotland, säger Kicki Scheller, försvarsdirektör vid länsstyrelsen.

Övningen tar ett brett grepp på de påfrestningar som landet kan drabbas av i händelse av krig.

– Totalförsvarsövning 2020 som helhet syftar till att inom ramen för totalförsvaret öva skydd av samhällsviktiga funktioner, värna civilbefolkningen och försvara landet mot väpnat angrepp, sammanfattar Christer Stoltz, beredskapschef vid Region Gotland.
Nu tar vi steget in i nästa del av TFÖ:n där samverkan över länsgränserna står i fokus. Det handlar om att klargöra roller, ansvar, tillämpning av regelverk och arbetsformer för samverkan, och det ska göras tillsammans med aktörer i mellersta militärregionen.

– Det är mycket värdefullt att tillsammans med de andra aktörerna kunna få bättre kunskaper om varandras roller, ansvar och mandat. Det gör att vi kan identifiera utvecklingsområden för den fortsatta planeringen, konstaterar Pontus Martelleur, planeringsofficer vid Gotlands regemente.

I övningen ingår under året ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet. Det handlar bland annat om militärregionsstaber, Polismyndighetens och Trafikverkets regioner, SOS Alarm, Röda Korset, Svenska kyrkan och Sveriges radio P4. Till det kommer att antal aktörer på central nivå som fungerar som experter och stöd som Svenskt näringsliv, Livsmedelsverket, frivilliga försvarsorganisationer, Energimyndigheten samt Post- och telestyrelsen.

Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra!

Kontakt