Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Reservhamn avgörande för försörjning och krisberedskap

Kappelshamns hamn

Kappelshamns hamn på nordvästra Gotland.

Länsstyrelsen vill att Kappelshamn utreds som reservhamn på Gotland. Det står klart efter att myndigheten undersökt hur sårbarheten i transporter av gods, resenärer och fordon ska kunna minska.

Visby hamn är i dagsläget den enda på Gotland som kan användas för färjetrafiken mellan ön och fastlandet. En allvarligare olycka i hamnområdet skulle få stora konsekvenser eftersom Gotland är beroende av just-in time-systemet, vilket betyder att varor levereras till ön strax innan de ska konsumeras, i stället för att hämtas ur ett lokalt lager.

– Utan en reservhamn är Gotland mycket sårbart. Om inte färjeförbindelserna fungerar blir livsmedelsförsörjningen kritisk redan efter några få dygn, medan sjukvården får brist på läkemedel och rena textilier, säger Amy Rankin, kris- och beredskapsstrateg vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

En reservhamn är nödvändig för Gotlands krisberedskap liksom vår totalförsvarsförmåga. Försvarsmaktens möjligheter att försvara Gotland vilar på stöd från civilsamhället, som exempelvis tillgången på drivmedel, livsmedel och sjukvård. I händelse av krig är det också problematiskt med endast en hamn, eftersom den kan behöva användas för försvarsmaktens truppförflyttningar och därmed bli ett militärt mål för en angripare.

Länsstyrelsen lämnar i dag in rapporten ”Reservhamn Gotland” till trafikverket, som har det nationella ansvaret att utveckla och samordna krisberedskapen och planera för höjd beredskap inom transportsektorn.

I rapporten utreds alternativen Slite hamn och Kappelshamns hamn, som båda är i behov av förbättringsarbeten för att kunna bli aktuella som reservhamn. Länsstyrelsen förordar att trafikverket utreder Kappelshamn som lämpligaste alternativet, eftersom överfartstiderna från denna hamn är kortare än från Slite, vilket medger fler turer per dygn.

– Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är för försörjningen av Gotland med två hamnar där det är möjligt att lägga till med färjor. En reservhamn är nödvändig för vår förmåga att klara såväl samhällsstörningar som höjd beredskap, konstaterar Peter Molin, länsråd.

Länsstyrelsens rapport bygger på resultat från tidigare studier samt intervjuer och gruppdiskussioner med representanter från Region Gotland, Gotlandsbolaget, försvarsmakten, fortifikationsverket, Gotlands åkericentral, Sveriges åkericentral och Gotlandsbuss AB.

 

Kontakt