Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen fornlämningsförklarar ångfartyget Castlewood

Dykning vid vraket Castlewood

Foto: Jim Hansson, Statens maritima och transporthistoriska museer

Ångfartyget Castlewood förliste 1879 utanför Gotlands sydöstra kust. Vraket efter fartyget vilar sedan dess på cirka 30 meters djup och är relativt välbevarat. Länsstyrelsen har nu beslutat att fornlämningsförklara lämningen för att ge den bästa förutsättningar att bevaras för framtiden.

Castlewood är det sista av tre ångfartyg längs Gotlands kust som har värderats och dokumenterats av marinarkeologer inför en eventuell fornlämningsförklaring. Fartyget byggdes år 1878 i Newcastle och inledde efter jungfruresan till New York en kort karriär. Redan året därpå grundstötte hon utanför sydöstra Gotland och sjönk.

– Med sin korta livslängd utgör Castlewood ett välavgränsat tidsavtryck. Fartyget var inte i drift så länge att det förändrades eller moderniserades i takt med tidens tand. Sjöfartshistoriskt är Castlewood sprungen ur den industriella revolutionen och en god representant för teknikskiftet under andra halvan av 1800-talet, säger Daniel Langhammer, kulturmiljöhandläggare vid länsstyrelsen.

I och med teknikskiftet till ångfartyg i järn hade fraktkostnaderna för spannmålstransporter på Östersjön sjunkit dramatiskt, och Castlewood var vid förlisningen lastad med 22000 tunnor råg och 4000 tunnor linfrö.

Fartyget finns bevarat i hela sin ursprungliga längd på 85 meter, även om delar har fallit ihop. I mitten av lämningen tronar fartygets hjärta, ett välbevarat maskinkomplex bestående av en compoundångmaskin med två stora cylindrar och ångpannor. Maskintypen var en av flera viktiga innovationer under perioden.

– Länsstyrelsen kommer fortsätta att arbeta med havets kulturmiljöer. Hittills har vi bara tittat på fartygslämningar som förlorat sin status som fornlämning i och med en lagändring 2014. Det kan finnas betydligt fler spännande vrak bland de vi idag endast har mycket knapphändig information om. Östersjön har unika bevarandeförhållanden för den här typen av lämningar, säger Daniel Langhammer.

Om fornlämningsskydd
Sedan 2014 ska en fartygslämning kunna antas vara förlist före 1850 för att få ett automatiskt fornlämningsskydd. Länsstyrelsen har dock möjlighet att fornlämningsförklara även yngre lämningar om de är särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

Fornlämningsskyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada fartygslämningen.

Kontakt