Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gotland har goda resultat inom Klimatklivet

Gotland är det län i landet med näst flest beviljade åtgärder inom Klimatklivet i förhållande till antal invånare. Senast i raden av aktörer som får del av klimatstödet är Gotlands Gummifabrik, som ska använda pengarna till att installera en pelletspanna som ersätter dagens oljeanvändning.

Länsstyrelsen kunde häromveckan berätta att Brogas AB har fått stöd beviljat från Klimatklivet med 34,6 miljoner kronor för en flisanläggning. Sedan dess har även Gotlands Gummifabrik fått ett positivt besked. De beviljas 357 750 kronor för att installera en pelletspanna.

– Det här betyder jättemycket för oss! Jag började jobba för att byta oljepannan redan 2014 men det har varit svårt att få igenom det, kalkylerna har inte riktigt gått ihop. Det känns väldigt bra att kunna köpa Gotlandsproducerad pellets istället för importerad olja, både av miljöskäl och när det gäller andra hållbarhetsaspekter. Nu pratas det hållbarhet på ett helt annat sätt än förut, vilket är väldigt roligt, säger Jimmy Hofacker på Gotlands Gummifabrik.

Med de senaste besluten har 29 gotländska aktörer sedan 2015 fått stöd med totalt 63,8 miljoner kronor för åtgärder som minskar klimatpåverkan. Tillsammans har investeringarna minskat Sveriges klimatpåverkan med drygt 19 000 ton koldioxid per år. Det placerar Gotland, i förhållande till antal invånare, på en andraplats i landet när det gäller antal beviljade åtgärder och en tredjeplats när det gäller åtgärdernas utsläppsminskningar.

De åtgärder som stöds via Klimatklivet kan visa vägen och inspirera andra att höja ambitionen i klimatarbetet. Av alla de åtgärder som beviljats stöd i senaste beslutsomgången hör ungefär en fjärdedel hemma inom jordbruket. Åtgärder inom jordbruket kommer fortsatt att vara högt prioriterade av Naturvårdsverket.

– Vi ser ett växande intresse att ställa om jordbruket till nya lösningar som ger ett mindre klimatavtryck. Det handlar till exempel om byte från olja och diesel i spannmålstorkar, bevattningspumpar, växthus och uppvärmning av lokaler, säger Nanna Wiholm, projektledare för Klimatklivet på Naturvårdsverket.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för åtgärder som leder till minskade utsläpp av växthusgaser och kan sökas av företag, föreningar och kommuner. Sedan Klimatklivet startades år 2015 har 3 167 lokala investeringar runtom i landet tillsammans fått 4,5 miljarder kronor i stöd. Åtgärderna minskar totalt sett Sveriges klimatpåverkan med 1,3 miljoner ton koldioxid per år.

Under 2020 planeras tre ansökningsomgångar för Klimatklivet, den första öppnar den 10 februari. En nyhet inför 2020 är det särskilda stöd för att ladda elbil som nu införs. Stödet kan sökas av privatpersoner, organisationer, bostadsrättsföreningar med flera.

Mer information om ladda bilen-stödet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du en idé om klimatsmarta lösningar? Läs mer om möjligheten att söka stöd på www.naturvardsverket.se/klimatklivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta länsstyrelsen för mer information.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss