Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kön spelar roll

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik. Men hur långt har vi kommit på Gotland? Det presenteras i den rykande färska fickboken "Kön spelar roll: Statistik om kvinnor och män på Gotland".

Fickboken, den sjätte i ordningen, presenterar statistik utifrån de sex delmålen för Sveriges jämställdhetspolitik: makt och inflytande, ekonomi, utbildning, obetalt hem- och omsorgsarbete, hälsa samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

– Statistiken visar att vi på Gotland har kommit en bra bit på väg när det gäller att minska orättvisorna mellan kvinnor och män, men att vi samtidigt har mycket kvar att jobba med. Vi har fortfarande fler manliga än kvinnliga chefer på ön och männen tjänar fortfarande mer än kvinnorna. Ohälsotalet är också högre bland kvinnor än bland män, och precis som i resten av landet tar kvinnorna ut majoriteten av föräldraledigheten och är i högre grad hemma för vård av barn, säger Caisa Skoggren, jämställdhetsstrateg vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta för att de jämställdhetspolitiska delmålen får genomslag i länet och att bidra till genomförandet av Agenda 2030.

– För att kunna förändra strukturer måste vi veta hur det ser ut i samhället. Könsuppdelad statistik är ett viktigt verktyg för att synliggöra orättvisa förutsättningar och villkor. Med statistiken som stöd kan vi nu fortsätta arbetet med att bekämpa ojämställdheten tillsammans, säger jämställdhetsstrateg Sofia Nordström.

Ta del av statistiken i "Kön spelar roll" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt