Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av ett nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 9 december 2019 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservatet Hajdhagen. Naturreservatet berör del av fastigheten Hangvar Stora Häftings 1:17.

Det fullständiga beslutet med föreskrifter och skötselplan finns tillgängligt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast tre veckor efter det att kungörelsen publicerats. Diarienummer 511-1331-19 bör anges.

Kontakt