Plötslig ishalka i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

"Allt fler ser poängen med att satsa på energi- och klimatarbete"

Under onsdagen träffades representanter från tolv av öns transportföretag för att tala om energieffektivisering inom transportsektorn. Ett antal lönsamma investeringar som kan minska energianvändningen i företagen presenterades.

Träffen genomfördes som en del av projektet Hållbara transporter och var den tredje som hölls för projektets medlemsföretag. Tidigare träffar har handlat om Roma grus, ett gott exempel från den gotländska transportbranschen, samt hur företag kan vinna på att arbeta med mångfaldsfrågor. Under onsdagen träffades ett tjugotal personer för att diskutera energieffektivisering och åtgärder som kan testas inom företagen under 2020.

– Det är kul att se hur intresset från företagen växer. Allt fler ser poängen med att satsa på energi- och klimatarbete inom sina verksamheter, både för att minska sina kostnader och för att öka sin konkurrenskraft när efterfrågan på klimatsmarta lösningar ökar, säger Anna Sorby, projektledare för Hållbara transporter.

Kjell Levin och Marcus Hellström från Energibyrån har utfört energikartläggningar på flera av företagen. De kunde visa att det finns pengar att spara inom flera delar av transportverksamheterna; från val av lampor, värmesystem och ventilation i lokaler till val av däck och extra utrustning på fordonen. Den största potentialen till energibesparing verkar dock finnas inom åtgärder för bränslesnål körning. Det finns system som mäter hur energin används i fordonen och kan ge återkoppling till föraren i realtid, vilket företaget Svensk hemleverans sade sig haft väldigt goda erfarenheter av. Genomgången inspirerade fler av företagen att vilja testa sådana system, något som kommer att genomföras i Hållbara transporters regi under 2020.

– Vi är väldigt intresserade av att testa system som kan bidra till att minska vår bränsleförbrukning. Projektet har redan varit till stor nytta för oss i och med energikartläggningen och nu ser vi fram emot att få hjälp att prova olika lösningar i verksamheten, för att se den verkliga potentialen i bränslebesparing. Det handlar om stora pengar varje år som vi kan spara in på bränsle. Det är pengar som kan användas till bättre saker, säger Björn Widerström, vd på Gotlands bilfrakt.

Det treåriga projektet Hållbara transporter drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län och finansieras i huvudsak av Europeiska unionens regionala utvecklingsfond samt Region Gotlands medel för regional tillväxt. Region Gotland, Uppsala universitet, Gotlands åkericentral, Sveriges åkeriföretag och Tillväxt Gotland är också medfinansiärer i projektet. Syftet med satsningen är att bidra till uppfyllandet av Sveriges 2030-mål; att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent.

Läs mer om projektet:

www.lansstyrelsen.se/gotland/hallbara-transporter Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:
Anna Sorby, projektledare

Telefon: 010-223 93 86

E-post: anna.sorby@lansstyrelsen.se

 

Kontakt