Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om bildande av två nya naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har tagit fram förslag till beslut för bildande av naturreservaten Hejnum hällar och Hejnum Kallgate i Hejnum och Bäl socknar.

Hejnum hällar berör fastigheterna Bäl Stenstugu 1:16, Hejnum Bjärs 1:23 och 1:24, Hejnum Graute 1:12, Hejnum Kajsarve 3:2, Hejnum Prästgården 1:1, Hejnum Stora Kyrkebys 1:27 och vägsamfälligheten Hejnum s:26. Hejnum Kallgate berör fastigheterna Hejnum Lilla Kyrkebys 3:2 och 4:1 samt Hejnum Stora Kyrkebys 1:27 och 2:1. Båda reservaten berör även nyttjanderätter till väg.

De fullständiga förslagen till beslut med föreskrifter finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Innehavare av särskild rätt till marken i de blivande naturreservaten ska ha kommit in med synpunkter på förslagen till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast den 20 januari 2020.

Kontakt