Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Minskad tillgång till grundläggande betaltjänster på Gotland

Bankomat. Mostphotos

Möjligheten att kunna ta ut kontanter och betala sina räkningar kontant har minskat på Gotland under året. Det visar länsstyrelsernas rapport ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019” som presenteras idag.

I takt med att allt fler väljer att betala med kort eller andra digitala betaltjänster minskar servicen för den som fortfarande vill eller behöver använda kontanter. Utvecklingen är ungefär densamma på Gotland som i övriga landet. Antalet bankkontor på ön har minskat under året, och av de tio som finns kvar är det endast tre som erbjuder kontanthantering. Under året har även antalet uttagsautomater i Visby minskat.

– Totalt finns nu 28 platser på Gotland där det går att ta ut kontanter. Det är en minskning med sex platser jämfört med tidigare år, men trots minskningen har gotlänningarna relativt nära till en uttagsautomat eller ett bankkontor med kontanthantering. Över 80 procent har max tio kilometer till närmaste kontantuttag och ingen person på Gotland behöver ta sig mer än tre mil för att ta ut kontanter, säger Ylva Tevell vid länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. På Gotland bedöms tillgången till grundläggande betaltjänster 2019 som i stort tillfredsställande, tack vare att många idag kan och vill använda digitala betaltjänster och att bredbands- och mobiltäckningen är så pass god.

– De flesta får fördelar av den snabba digitalisering som sker just nu, men för de grupper i samhället som inte har möjlighet eller förmåga att anpassa sig till den digitala utvecklingen upplevs tillgången till grundläggande betaltjänster begränsad. Det handlar framför allt om äldre personer, personer med funktionsnedsättning och nyanlända, säger Ylva Tevell.

Länsstyrelsen och Region Gotland har under året genomfört utbildningar i digitala betalningar, vilket bidrar till att stärka den digitala delaktigheten i länet.

– På kurserna i Visby och Hemse har deltagarna fått hjälp att komma igång att betala via smarta telefoner och surfplattor. Insatsen har varit uppskattad och vi hoppas kunna genomföra fler utbildningar under kommande år, säger Ylva Tevell.

På riksnivå har även möjligheten för företagare och föreningar att lämna in dagskassor försämrats under året, men den förändringen märks inte på Gotland. Här finns fortsatt åtta platser för inlämning av dagskassa, samma antal som föregående år.

Kontakt