Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort klimatstöd till Gotland

Det gotländska företaget Brogas AB beviljas drygt 34,6 miljoner kronor från investeringsstödet Klimatklivet. Pengarna ska gå till en biobränsleanläggning för Arla Foods.

Det här är den största åtgärden inom Klimatklivet som beviljats på Gotland, ur både ekonomiskt perspektiv och klimatperspektiv.

– Eftersom Gotland ska bli pilotlän för förnybart energisystem så är den här typen av åtgärder extremt viktiga och jag hoppas att fler företag inspireras till att genomföra klimatsmarta lösningar, med eller utan stöd från Klimatklivet, säger Anna Sorby, klimathandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Brogas levererar idag biogas till Arla Foods motsvarande ungefär hälften av Arlas totala energiförbrukning, men eftersom behovet av biogas till fordon väntas öka kraftigt på Gotland så kommer detta inte längre att vara möjligt. Istället för att Arla Foods då ska använda mer fossil olja och el så har Brogas ansökt om medel för att bygga en stor flisanläggning som kan ge tillräckligt med energi till all Arla Foods processånga och uppvärmning (ca 35 GWh, motsvarande ca 3,5 miljoner liter fossil olja).

– Att det här kan genomföras är givetvis stort för både Arla, Brogas och Biogas Gotland, men ännu större för Gotland då en flisanläggning öppnar helt nya möjligheter för energiomställning på ön. All den biogas som idag levereras till Arla kommer successivt kunna frigöras till den expanderande fordonsgasmarknaden, till färjetrafiken eller till annan användning för att öka takten på Gotlands energiomställning, säger Magnus Dahlblom från Arla och Magnus Ahlsten från Brogas och Biogas Gotland.

Den energikonvertering som Brogas och Arla genomför är en av de 28 lokala åtgärder som hittills beviljats stöd från Klimatklivet. Gotländska aktörer har totalt fått 64,6 miljoner kronor och satsningarna genom Klimatklivet beräknas bidra till minskningar i växthusgasutsläpp med nära 19 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

Klimatklivet är ett stöd för alla typer av åtgärder som ger en klimatnytta och kan sökas av företag, föreningar och offentliga aktörer. Stödet söks på Naturvårdsverkets hemsida och nästa ansökningsomgång kommer att öppna under första kvartalet 2020.

Läs mer och ansök om stöd på https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt