Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Markering av ledsträcka

Länsstyrelsen i Gotlands län driver tillsammans med Skogsstyrelsen projektet Klintkustleden. Projektet ska ledmarkera en vandringsled längs Gotlands nordvästra kust som erbjuder fantastiska vyer och naturupplevelser. Syftet med projektet är att gotländsk kultur- och naturmiljö ska bli mer tillgänglig för allmänheten.

Leden kommer att läggas på befintliga stigar och vägar och avtal skrivs med fastighetsägare innan leden markeras. Sträckningen planeras gå över några samfälligheter som är outredda, samfälligheterna Stenkyrka S:3 och Stenkyrka S:12.
Kartor med tänkt sträckning finns på länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/gotland.

Synpunkter på sträckningen över ovanstående samfälligheter kan lämnas senast 2019-12-13 till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Yttrande kan också lämnas via e-post till gotland@lansstyrelsen.se. Märk yttrandet med diarienummer 507-3772-17.

Kontakt