Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En vecka fri från våld

Två suddiga händer mot en glasruta

En av fem kvinnor i Sverige kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld av en nuvarande eller tidigare partner, ofta en man. Det är ett av de problem som lyfts under den nationella kampanj- och aktivitetsveckan ”En vecka fri från våld” som startar 25 november.

Sedan 2016 har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet ”En vecka fri från våld”. Under veckan arrangeras en mängd aktiviteter runtom i landet i syfte att rikta ljuset mot det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

– På länsstyrelsen kommer vi bland annat att ge hela personalen en grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande, oavsett om det är en vän eller kollega som är utsatt eller någon man möter i sin yrkesroll, säger Sofia Nordström, jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen i Gotlands län.

En vecka fri från våld inleds med FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor och flickor 25 november.

– Våld mot flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Under Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, eller Orange Day som den också kallas, manifesteras mot våldet runtom i hela världen. I Visby anordnar Visby Zonta med stöd av länsstyrelsen en kväll på Almedalsbiblioteket med fokus på mäns våld mot kvinnor på Gotland, säger Caisa Skoggren, jämställdhetsstrateg på länsstyrelsen.

För alla som vill lära sig mer om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer finns också en kostnadsfri webbkurs att gå hos Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Kursen tar maximalt tre timmar i anspråk och passar såväl yrkesverksamma inom till exempel socialtjänst, vård, skola och rättsväsende som privatpersoner.

Webbkurs om våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt