Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av ett nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 18 november 2019 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservatet Gerum prästänge. Naturreservatet berör fastigheten Gerums Annex 1:1.

Det fullständiga beslutet med föreskrifter och skötselplan finns tillgängligt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha kommit in till gotland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast tre veckor efter det att kungörelsen publicerats i denna tidning. Diarienummer 511-2379-18 bör anges.

Kontakt