Plötslig ishalka i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat i Gerum

Gerum prästänge

Länsstyrelsen har tagit beslut om att bilda naturreservatet Gerum prästänge i Gerum socken på mellersta Gotland.

– Naturreservatet är ett mycket fint exempel på en gotländsk äng med glest stående lövträd.

Ängen har skötts på traditionellt sätt med årlig fagning och slåtter under flera århundraden, säger naturvårdshandläggare Magnus Martinsson.

Den kontinuerliga skötseln av prästänget har gynnat en lång rad arter. I änget kan man hitta växter och svampar som är mycket sällsynta på andra håll idag. Här finns exempelvis den ytterst sällsynta växten svensk ögontröst.

I naturreservatet ingår även ett område med ädellövskog där det finns grova ekar, hassel och död ved. Träden är gamla och knotiga med spår från gamla tiders skörd av löv och grenar.

– Det är en vacker plats att besöka, framförallt under vårens blomsterprakt. Ängsmarken är känslig för tramp och därför kommer besökare att hänvisas till en vandringsstig som ska anläggas i området, säger naturvårdshandläggare Magnus Martinsson.

Kontakt