Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

Sjukvård för människor och djur

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan.

Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa globalt. Bakom antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week (18–24 november), står WHO och flera internationella organisationer. Syftet är att sätta fokus på vikten av att ha fungerande antibiotika i framtiden.

– Även om Sverige är ett av länderna i spetsen när det gäller arbetet mot antibiotikaresistens måste vi fortsätta arbeta brett, långsiktigt och strukturerat med frågorna, säger Märta North, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Alla kan göra något för att skydda antibiotikan
Mycket av dagens moderna sjukvård bygger på tillgång till verksam antibiotika. För att bevara antibiotikans förmåga att rädda liv krävs fortsatta insatser på många områden.

– Alla kan göra något för att skydda antibiotikan, till exempel bara använda antibiotika när det är nödvändigt, lämna in överbliven antibiotika på apoteket och följa vaccinationsprogrammet, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Sverige har en låg användning av antibiotika hos både människor och djur, internationellt sett. Därför har vi också en förhållandevis lägre förekomst av resistenta bakterier. Den svenska samverkansfunktionen med 25 myndigheter och organisationer inom sektorerna människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning arbetar med frågan utifrån ett helhetsperspektiv. I samverkansfunktionen ingår bland annat landets länsstyrelser.

– I länsstyrelsernas uppgifter ingår att bedriva tillsyn över djurhälsopersonal i länet. I somras fick vi på kort tid kännedom om tre fall av antibiotikaresistenta bakterier hos sällskapsdjur på Gotland, vilket är mycket ovanligt. Vi startade då en informationskampanj tillsammans med smittskyddsläkare och smittskyddssjuksköterska där vi bjöd in till informationsmöten för att belysa vikten av vårdhygien och att klinikerna arbetar på rätt sätt vid misstanke om infektion orsakad av resistenta bakterier. Det arbetet kommer att fortsätta, och vi utför löpande tillsyn av djurklinikernas hygienplaner, säger Agneta Karlsson Norström, länsveterinär på Länsstyrelsen i Gotlands län.

En viktig del i arbetet med att skydda antibiotikan är nämligen god hygien. Genom att hålla oss själva och våra djur friska minskar vi också antibiotikaanvändningen.

– Det är otroligt viktigt att vi alla hjälps åt att vara rädda om antibiotikan så att den finns där och fungerar när den verkligen behövs, säger Agneta Karlsson Norström.

Mer information hittar du på skyddaantibiotikan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt