Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphäver detaljplan i Rute

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva detaljplanen för Rute Stora Valle 1:16.

Den främsta anledningen till länsstyrelsens beslut är att det saknas en plan för hur vatten- och avloppsfrågan ska lösas i området.

Det var i februari i år som regionfullmäktige i Region Gotland antog detaljplanen för Rute Stora Valle 1:16. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra byggnation av åtta nya enfamiljshus. Länsstyrelsen valde då att överpröva detaljplanen som nu alltså upphävs.

Den som är inte är nöjd med länsstyrelsens beslut kan överklaga beslutet till regeringen.

Kontakt