Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sveriges totalförsvar i stor övning

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar, och ska kunna förebygga såväl som möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap.

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar, och ska kunna förebygga såväl som möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap.

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer, bland annat på Gotland, övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Nu ska stora delar av totalförsvaret också övas. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder och samordnar övningen där bland annat ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar.

Att omvärldsläget försämrats märks till exempel genom ökad militär närvaro i vårt närområde, genom attacker mot nät och webbplatser liksom påverkansoperationer som används för att forma opinion eller destabilisera.

– Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar, försvaret av Sverige är en angelägenhet för hela samhället. Genom att öva stärker vi vår samlade försvarsförmåga och motståndskraft. Totalförsvarsövningen bidrar till en ökad kunskap i samhället och skickar samtidigt viktiga signaler till omvärlden, säger Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén.

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalförsvaret ska Sverige kunna förebygga såväl som möta angrepp och andra allvarliga hot mot vår säkerhet under höjd beredskap. I totalförsvarsövningen ingår att öva försvar mot ett militärt angrepp riktat mot Sverige, skydda civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

– Att planera övningar är nästan lika viktigt som att öva. Man lär sig mycket, många passar på att utveckla och finslipa systemet, och tillsammans får vi upptäcka vilken kraft det finns när så många olika samhällsaktörer samarbetar. Tillsammans utvecklar vi samverkan mellan civilt försvar och militärt försvar lokalt, regionalt och nationellt – på ett sätt som även stärker beredskapen för olyckor och kriser, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I den första delen av Totalförsvarsövning 2020, som startar redan nu i början november och sträcker sig in i 2020, övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det först råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer.

I december 2017 beslutade regeringen att Gotland ska gå före i planeringen av ett nytt totalförsvar. Uppdraget tilldelades länsstyrelsen och Försvarsmakten, som med stöd av MSB och i samarbete med andra aktörer nu genomför ett projekt om samverkan och organisation av totalförsvaret på Gotland.

– Jag ser fram emot att totalförsvarsövningen ska starta eftersom den ger oss en chans att pröva delar av det som vi hittills arbetat fram. Samtidigt finns det ett mycket stort värde för oss att öva tillsammans med andra aktörer och få nya erfarenheter som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet med utvecklingen av totalförsvaret på Gotland, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.


Kontaktperson:
Kicki Scheller, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 92 88
E-post: kicki.scheller@lansstyrelsen.se

Kontakt