Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Smaulmyrar blir naturreservat

Smaulmyrar Foto: Sixten Johansson

Länsstyrelsen har tagit beslut om att bilda ett nytt naturreservat i Alskog socken. Naturreservatet Smaulmyrar blir en sydlig utpost för ett kluster av naturreservat som löper via Guffride och Mallgårds haid till Fjälängar längst i norr.

– Sammantaget blir hela området en viktig pusselbit för bevarandet av den biologiska mångfalden på Gotland, säger Cecilia Nygren, handläggare på länsstyrelsen.

Naturreservatet Smaulmyrar har fått sitt namn efter den flikiga myr som breder ut sig i den norra delen av reservatet. Myren är relativt opåverkad av dikning och dämning och den är bevuxen med halvgräset trådstarr.

– Oftast breder den högvuxna växten ag ut sig över våra gotländska myrar men här växer agen bara glest. Längs myrens kanter finns en mångfald av växter och den botaniskt intresserade kan hitta spännande arter som kärrlilja, tätört och orkidéer, berättar Cecilia Nygren.

Bildandet av naturreservatet Smaulmyrar är en del i att uppfylla den av regeringen antagna strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Tillsammans med de närliggande naturreservaten skyddas ett naturområde på nästan 300 hektar som både bevarar höga naturvärden och underlättar för ett ökat friluftsliv.

– Besökare kan vandra in i området söderifrån via äldre körvägar. Från den sydvästra delen av Smaulmyrar har du en fin utsikt över myren, och där är det vilsamt att stanna till en stund, säger Cecilia Nygren.

Kontakt