Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pengar till integrationssatsningar

Länsstyrelsen i Gotlands län har beslutat att bevilja 190 000 kronor i bidrag till två integrationsprojekt. Projekten drivs av Röda korset och Region Gotlands integrationsenhet och uppfyller ett eller flera behov som finns beskrivna i Integrationsstrategi för Gotland.

Den största potten pengar går till Röda korsets projekt Främjande aktiviteter som ska stödja asylsökandes deltagande i hälsofrämjande aktiviteter. Insatsen bidrar till fysisk och psykisk hälsa, integration och etablering på Gotland. Projektet pågår till och med juni 2020.

Integrationsenheten beviljas medel för insatsen Lunchnätverk KBK (Kvinnor bara kvinnor) för etablerade och nyanlända kvinnor. Projektet ska underlätta och öka möjligheten till etablering på den gotländska arbetsmarknaden och pågår till mars 2021.

– Länsstyrelsen har i år betalat ut 1,9 miljoner kronor till sex olika integrationsprojekt där alla projektägare på ett bra sätt samarbetar med andra myndigheter, organisationer och föreningar. De här två projekten bidrar till god hälsa och etablering i arbets- och samhällslivet. Förhoppningen är att insatserna även ska bidrar till den kompetensförsörjning som Gotland såväl behöver. Med relativt små medel har båda projekten goda förutsättningar att nå bra resultat, säger Annette Johansson, integrationsstrateg på länsstyrelsen.

Projekt som har beviljats medel under 2016-2019 Pdf, 75.5 kB.

Kontakt