Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bättre tillgång till dricksvatten

Länsstyrelsen har beviljat Region Gotland 2,5 miljoner kronor i stöd för åtgärder som ska förbättra vattenhushållningen och öka tillgången på dricksvatten på Gotland.
– Vår bedömning är att projekten bidrar till vattenbesparande åtgärder som på sikt kommer att förbättra tillgången på dricksvatten, säger Karin Fager, enhetschef för miljö- och vattenenheten vid länsstyrelsen.

Totalt är det fyra av regionens vattenprojekt som får dela på 2,5 miljoner kronor.
Projekten syftar till att:

• kartlägga vattenkvaliteten vid tvåhundra enskilda dricksvattenbrunnar
• installera ultraviolett ljus för att effektivisera vattenreningen vid några av öns vattenverk
• minska åtgången av dricksvatten i samband med biogastillverkning på Gotland
• införa automatiska nivåmätningar vid öns vattentäkter

De bidrag som länsstyrelsen nu beviljat kommer från Havs- och vattenmyndigheten och motsvarar högst 50 procent av den totala kostnaden för projekten.

Kontakt