Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur säkert är ditt uppkopplade liv?

Låt inte dina smarta saker i hemmet eller på jobbet bli en del av kriminell verksamhet.

Låt inte dina smarta saker i hemmet eller på jobbet bli en del av kriminell verksamhet.

Har du koll på hur mycket din telefon, dator eller smarta klocka vet om dig? Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer. Här kommer några tips som kan göra din hantering av kortuppgifter, lösenord och företagsinformation säkrare.

Utvecklingen går snabbt, däremot håller inte utvecklingen av informations- och cybersäkerhet samma tempo. I oktober varje år arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Polisen som ansvarar för kampanjen, i samarbete med en rad offentliga och privata aktörer. Kampanjens budskap sprids bland annat av länsstyrelser i Sverige.

– Informations- och cybersäkerheten börjar hos oss själva, hos individen. Det handlar i grunden om vår egen medvetenhet och kunskapsnivå, konstaterar Kornelia Myburg, informationssäkerhetshandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Årets informationssäkerhetskampanj har budskapet ”Tänk säkert - gör smarta saker säkra”. Utvecklingen av smarta, uppkopplade saker går snabbt och är vanliga i hemmet, men det är inte alltid som tillverkaren erbjuder säkerhetsuppdateringar. Det gör bland annat produkterna lättare att tömma på värdefull information som lösenord och kortuppgifter.

Kampanjen riktar sig till allmänheten och små företag med upp till tio anställda, där privatliv och företagande hänger nära ihop. Gemensamt för målgruppen är att de är aktiva på nätet och använder internet som en naturlig del av sina liv för att vara effektiva och spara tid. Målet med kampanjen är att få människor ska stanna upp, reflektera och genom handfasta, tydliga och konkreta tips kunna vidta åtgärder för att säkrare uppkopplat liv.

Samtidigt bidrar en robustare informations- och cybersäkerhet till att stärka samhället i stort.

– Om vi lyckas höja medvetenheten och kunskapsnivån hos privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter bidrar det till samhällets krisberedskap och det rustar samhället för en situation av höjd beredskap, konstaterar Kornelia Myburg.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps sidor för kampanjen Tänk säkert Länk till annan webbplats. får du goda råd och enkla tips som gör din digitala vardag tryggare. Här hittar du bland annat checkliststor för säkra lösenord och hur du skyddar dina kortuppgifter och din företagsinformation.Kontaktperson:

Kornelia Myburg, informationssäkerhetshandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län

E-post: kornelia.myburg@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 93 55

Kontakt