Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny energi- och klimatstrategi för Gotland

I dag antogs Gotlands nya energi- och klimatstrategi. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Mot bakgrund av de nationella energi- och klimatpolitiska målen har länsstyrelsen, på uppdrag av regeringen, lett och samordnat arbetet med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi för Gotland.

– Energi- och klimatstrategin syftar till att stärka Gotland som föregångare inom energi- och klimatomställningen. Strategin ger också en gemensam bild av vad som behöver göras för att Gotland ska bidra till de nationella målen, säger landshövding, Anders Flanking.

Energi- och klimatstrategin, ”Tillsammans mot 2030”, lyfter fram sex fokusområden: hållbart energisystem, klimatsmart industri, resurseffektiv bebyggelse, fossilfritt transportsystem, areella näringar och hållbar konsumtion.

– Strategin är tänkt att fungera som vägledning och kan med fördel användas som underlag för åtgärdsprogram eller handlingsplaner inom organisationer och företag, eller som inspiration för privatpersoner vad gäller exempelvis resvanor och konsumtion, säger Anna Sorby, klimathandläggare vid länsstyrelsen.

Tillsammans mot 2030 - en energi och klimatstrategi för Gotland Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt